Feedback

De feedback van Evos Amsterdam East bestaat uit de volgende informatie:

  • Acceptatie/weigering/in behandeling van (voor)aanmelding;
  • Reden van weigering;
  • Voorwaarden van acceptatie (eventueel naar de wachtsteiger);
  • Eventueel noodzakelijk feedback op de aangeleverde informatie;
  • De door Evos gegeven terugkoppeling is op dat moment leidend en hier kan niet over worden gecorrespondeerd.
  • Wijzigingen in deze terugkoppeling worden door Evos via UAB aan de barge gecommuniceerd.
  • Indien Evos informatie heeft omtrent de verwachte laad/lostijd zal deze gecommuniceerd worden. Indien Evos informatie heeft omtrent de wachttijd zal deze gecommuniceerd worden.

Evos beschikt door uw elektronische melding reeds over alle benodigde gegevens. Door het insturen van het UAB aanmeldformulier geeft u aan laad/los gereed te zijn. Tevens verplicht u zich middels het invullen van de ETA op het aanmeld formulier, om binnen 2 uur na digitale afroep van Evos, fysiek aan de aangewezen laad/los steiger te kunnen zijn. Het niet voldoen hieraan leidt tot het annuleren van uw aanmelding.

Mochten er vragen zijn, kunt u via uw reder contact opnemen met Evos Amsterdam EastCopyright 2022 OTA