Regels UAB Evos Amsterdam East

Regels omtrent het gebruik van UAB bij Evos Amsterdam East:

 • Iedere Jet barge dient een vooraanmelding te doen op het moment van vertrek bij de laadhaven, om aan de voorwaarden van de vooraanmelding te voldoen dienen de bijbehorende vragen ingevuld te worden;
 • Iedere Crude barge dient een vooraanmelding te doen op het moment van vertrek bij de laadhaven, om aan de voorwaarden van de vooraanmelding te voldoen dienen de bijbehorende vragen ingevuld te worden;
 • Iedere barge dient een aanmelding te doen, om aan de voorwaarden van de aanmelding te voldoen dienen de bijbehorende vragen ingevuld te worden;
 • Iedere aanmelding kan gedaan worden zodra het schip zich bevindt in het blauwe kader zoals hieronder aangegeven. Een aanmelding die buiten dit gebied gedaan wordt, is niet geldig en wordt niet geaccepteerd;
 • De aangeleverde documentatie dient juist te zijn. Bijgevoegde documenten dienen relevant en accuraat te zijn;
 • De (aan)meldtijd is de tijd van het accepteren door Evos (waarbij de timestamp van de feedback geldt), aangezien een barge vanaf Centraal tot Evos Amsterdam East ongeveer één uur nodig heeft, tellen we + 1 uur tov de acceptatietijd, dit wordt dan de meldtijd. In alle gevallen wordt deze tijd door Evos ingevuld op het Timesheet, de tijd die daar vermeld wordt is dan ook leidend;
 • Er wordt van een barge verwacht dat er niet per telefoon richting Evos gecommuniceerd wordt. Er mag alleen in een NOODSITUATIE per telefoon gecommuniceerd worden, onder een noodgeval wordt een gevaarlijke situatie verstaan;
 • Indien een barge toch per telefoon richting Evos communiceert zal Evos mededelen dat dit niet geaccepteerd wordt. Mocht dit nogmaals/vaker voorkomen, zal Evos zich genoodzaakt zien om passende maatregelen te treffen;
 • Evos zal binnen 1,5 uur na ontvangst van de vooraanmelding feedback geven middels de daarvoor bestemde website;
 • Evos zal binnen 1 uur na ontvangst van de aanmelding feedback geven middels de daarvoor bestemde website;
 • Een barge dient na ontvangst van de feedback binnen 2 uur bij Evos aan de steiger te liggen;
 • Evos zal de barge per telefoon mededelen dat een barge naar de steiger mag komen;
 • Indien een barge niet op het aangegeven moment bij Evos kan zijn, heeft Evos het recht om de barge op een ander moment in te plannen dan wel te annuleren. Kosten die hier uit voortvloeien zullen ten allen tijden verhaald worden op de barge;
 • Door de UAB melding geeft u Evos toestemming om uw schip op te volgen via AIS. De op de website ter beschikbaar gestelde feedback en  wachttijden zijn vrijblijvend en indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen;
 • Indien u verwacht dat de bemanning zal worden afgelost aan onze steigers, of indien u bezoekers verwacht aan boord van uw schip, terwijl u langs onze steigers bent afgemeerd, dient u de gegevens van alle personen die u aan boord verwacht aan te melden via UAB en vervolgens aan de controlekamer/portier door te geven via dit emailadres: isps.ams.east@evos.eu;
 • Personen die zich aanmelden aan de portier, maar die niet zijn aangemeld  via deze weg, zullen niet toegelaten worden op onze terminal;
 • Evos behoudt zich ten alle tijden het recht om keuzes, anders dan in deze regels beschreven, te hanteren en uit te voeren. Evos heeft het alleenrecht om deze regels te wijzigen.
 • GEOFENCE/GEOBLOCK: Evos werkt met een geofence/block dat automatisch bepaalt of een schip in het correcte gebied is om de aanmelding (voor laden en lossen) te accepteren. Vooraanmeldingen (JET en CRUDE) vallen niet onder dit geoblock. 


Copyright 2022 OTA